Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 lipca, 2018 Tytuł artykułu

Trwa przebudowa Amfiteatru Miejskiego

Treść artykułu

Przebudowa Amfiteatru Miejskiego to kolejna ważna inwestycja realizowana przez Gminę Brzeg. Przypomnijmy, że w ramach tego zadania wykonane zostaną następujące prace:

– rozbiórka istniejącego dwukondygnacyjnego budynku zaplecza amfiteatru o pow. zabudowy 342,6m² i kubaturze 2111,8m³,
– przebudowa budynku zaplecza amfiteatru z zachowaniem istniejących gabarytów i formy, wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi,
– remont widowni amfiteatru,
– remont sceny amfiteatru,
– przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych,
– elementy małej architektury, m.in. plac spotkań, ławki stylizowane, kosze na śmieci, osłona śmietnikowa, ogrodzenie i bramy,
– przebudowa i remont schodów terenowych,
– przebudowa oświetlenia – umieszczenie lamp stylizowanych, podświetlenie drzewa punktami świetlnymi,
– montaż szafek kablowych zewnętrznych,
– budowa hydrantu DN 80 zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren amfiteatru,
– przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kablowego,
– gospodarka drzewostanem – zgodnie z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie usuniętych 60 drzew i łącznie 46,5m² skupisk drzew i krzewów gatunkowych. Wycinka i nasadzenia zostaną wykonane zgodnie z projektem wykonawczym szaty roślinnej i gospodarki drzewostanem.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4.714.726,83 zł brutto, z czego wnioskowane dofinansowanie z Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 to ok. 2,7 mln zł. Nad realizacją tego zadania jest pełniony nadzór inwestorski wielobranżowy i archeologiczny przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z.o.o., którego koszt zamknie się kwotą 55.350,00 zł brutto.

 

Nie zapomnij udostępnić: