Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 lipca, 2018 Tytuł artykułu

Park Wolności pięknieje!

Treść artykułu

Prace na terenie Parku Wolności im. Juliusa Peppela w Brzegu, w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” są już na ostatniej prostej, a sam park pięknieje w oczach. Przypomnijmy, że projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

W ramach projektu powstają spójne sieci dróg rowerowych w gminach Brzeg i Skarbimierz, z węzłami „bike&ride” i „park&ride”. Tworzone są również ciągi pieszo-rowerowe. W Brzegu prace oprócz Parku Wolności realizowane są także na terenie pozostałych zabytkowych parków (Centralnego, Chrobrego oraz nad Odrą) oraz w zabytkowym centrum – skwer przy ulicach Jagiełły i Wojska Polskiego. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Uporządkowany zostanie układ komunikacyjny ulicy Wolności w Brzegu, przez trwającą przebudowę, wydzielenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych, nową nawierzchnię i oświetlenie uliczne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Gmina Brzeg, a partnerami Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2018.

 

Nie zapomnij udostępnić: