Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 maja, 2018 Tytuł artykułu

Uroczystość Jubileuszowa 25-lecia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu

Treść artykułu

18 maja br. w Brzeskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa 25-lecia powstania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to od 25 lat działa na rzecz lokalnej społeczności, zapewniając dostawy czystej wody oraz dbając o środowisko naturalne. Dziękując za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak złożył na ręce Prezesa Spółki Artura Stecuły wiązankę kwiatów, okolicznościową grafikę oraz list gratulacyjny, życząc dalszych sukcesów. Szczególnie zasłużony wieloletni prezes PWIK-u Marek Starczyk został uhonorowany odznaczeniem Bene Meriente- Dobrze Zasłużonemu. Uroczystość zwieńczył występ zespołów artystycznych, a następnie słodki poczęstunek.

25 lat brzeskich „wodociągów”

Choć część brzeskiej infrastruktury wod-kan liczy sobie nawet 120 lat, to pod zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. jest zaledwie przez ostatnie ćwierćwiecze. Kwestia dyskusyjna czy te 25 lat to faktycznie długo, jednak nie ulega żadnym wątpliwościom, że był to czas bardzo dynamicznego rozwoju i spółka w roku 2018, pomimo „dojrzałego” wieku, śmiało może być opisana mianem „nowoczesna”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. działa od 1.01.1993 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej. 100% udziałów ma w niej Gmina Brzeg. Jej misją określoną w momencie powstania było zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców miasta i podmiotów gospodarczych działających na tym terenie oraz odbiór i oczyszczenie ścieków z terenu miasta. Gwoli ścisłości, należące do spółki wodociągi i kanalizacja obsługiwały nie tylko miasto Brzeg ale i niektóre miejscowości Gminy Skarbimierz i Gminy Olszanka.
Przedsiębiorstwo posiadało wówczas zmodernizowaną w latach 70-80 tych Stację Uzdatniania Wody w Gierszowicach i poniemiecką oczyszczalnię ścieków o przepustowości dostosowanej do przedwojennych potrzeb miasta i zbyt niskiej względem faktycznych potrzeb. Należy tu dodać, iż w owych czasach przemysł w mieście miał się całkiem dobrze. Prosperowała między innymi, produkująca wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska ścieki, Garbarnia. Stosowany wtedy proces uniemożliwiał oczyszczenie ścieków do parametrów wymaganych prawem, co skutkowało naliczaniem wysokich opłat środowiskowych. Problemu nie można było rozwiązać od razu lecz lata starań oraz determinacja samorządu miejskiego przyniosły finalnie zadowalający efekt. Wybudowano nową bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która ruszyła w 2000 roku. Jej przepustowość umożliwiała przyjęcie ścieków nie tylko z obszaru Brzegu ale i z miejscowości okalających miasto. Stanowiła szansę na uporządkowanie gospodarki ściekowej znacznej części powiatu brzeskiego, jednak pod warunkiem, że zostaną wykonane setki kilometrów kanalizacji. Tutaj w 2002 r. z pomocą przyszła Unią Europejska i jej przedakcesyjny Fundusz ISPA. Po włączeniu Polski w poczet krajów członkowskich zobowiązania Funduszu ISPA przejął Fundusz Spójności. W latach 2005-2008 wybudowano prawie 260 km kanałów umożliwiając tym samym podłączenie się mieszkańców aż 34 miejscowości w gminach Olszanka, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimierz i Oława. Ostatnia gmina należy już do powiatu oławskiego i województwa dolnośląskiego. Fundusze unijne pozwoliły na rozbudowę oczyszczalni ścieków o urządzenia gospodarki osadowej i biogazem, a także na modernizację naznaczonej już zębem czasu Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach. Oczyszczalnia produkuje obecnie ekologiczną energię powstałą w drodze spalania wytworzonego z osadów ściekowych biogazu. Energia ta wykorzystywana jest głównie dla potrzeb obiektu i sprawia, że jest on częściowo samowystarczalny i niezależny od zewnętrznej sieci energetycznej. Stacja Uzdatniania Wody została zautomatyzowana, a innowacje w zakresie technologii pozwoliły na zmniejszenie energochłonności procesów i radykalnie ograniczyły ilość powstających osadów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat znacznie zmienił się zakres terytorialny obsługiwany przez Spółkę. O ile w przypadku sieci wodociągowej zmniejszył się, ze względu na przejście Gminy Skarbimierz na własne źródło zasilania w wodę, to w przypadku kanalizacji bardzo istotnie się rozrósł i to we wszystkich kierunkach. Kanały Przedsiębiorstwa sięgają miejscowości Stary Otok w Gminie Oława w stronę północno-zachodnią od Brzegu i miejscowości Strzelniki w Gminie Lewin Brzeski w stronę południowo wschodnią.
Przygoda z pozyskiwaniem funduszy unijnych nie skończyła się na jednym projekcie. Wciąż rosnące potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wod-kan w związku z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej oraz kwestie wynikające z konieczności remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury sprawiły, że spółka konsekwentnie realizuje już czwarty projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, konsekwentnie niwelując wszystkie braki w kwestii lokalnej gospodarki wodno-ściekowej.
Na koniec warto dodać, iż Przedsiębiorstwo dysponuje laboratorium, które od 2012 posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji i poza obsługą spółki świadczy też usługi zewnętrzne.

Swoje ćwierćwiecze Spółka świętuje jako dojrzały i prężnie rozwijający się podmiot, stawiający na nowoczesność i ekologię, ale biorący za priorytetowy cel satysfakcję klientów korzystających z jej usług.

PWiK Brzeg

Nie zapomnij udostępnić: