Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 maja, 2018 Tytuł artykułu

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Treść artykułu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych  innych  ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy  w  CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Prosimy o uzupełnienie brakującego  numeru PESEL  do dnia 19 maja 2018r.  

Nie zapomnij udostępnić: