Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 marca, 2018 Tytuł artykułu

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny

Treść artykułu

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać, czy ubiegają się o Kartę tradycyjną, elektroniczną czy też obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty, obie będą miały ten sam numer). Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna, będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim na smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo oraz mBANKu. Należy wejść na stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i  wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia, pok. nr 7 (parter budynku „A” gmachu Urzędu) w poniedziałki w godz. 7.15 – 16.15, od wtorku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 (tel. 77 4169958), a także drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia.

Nie zapomnij udostępnić: