Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 marca, 2018 Tytuł artykułu

Umowa na rewaloryzację zbiornika wodnego przy ul. Korfantego podpisana!

Treść artykułu

Podpisano umowę na rewaloryzację zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu, współfinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą prac będzie Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski, z siedzibą w Bobowicku przy ul. Kasztanowej 13.

Realizowany obecnie zakres prac stanowi I etap inwestycji i obejmuje wykonanie szeregu prac modernizacyjnych, które pozwolą na przywrócenie dawnej funkcji temu obiektowi, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu. W ramach I etapu planuje się przeprowadzenie renaturalizacji linii brzegowej poprzez likwidację zdegradowanej infrastruktury (betonowych pomostów i niecek basenowych), budowę nowej alei wokół zbiornika wraz z elementami małej architektury oraz tablicami edukacyjnymi, które wyeksponują walory przyrodnicze terenu i przybliżą je mieszkańcom i turystom, budowę pomostów rekreacyjnych i widokowych oraz wykonanie ekologicznej podczyszczalni na zbiorniku, która z kolei zapewni odpowiednie parametry wodzie wpływającej do zbiornika.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 października 2018 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 3.649.305,00 zł.

Dofinansowanie: 1.945.958,98 zł.

Pod koniec marca bieżącego roku Gmina Brzeg planuje złożyć wniosek na dofinansowanie realizacji II etapu projektu, który będzie dotyczył wykonania infrastruktury rekreacyjno – sportowej w postaci skateparku, boisk do gier plenerowych, siłowni i placu zabaw dla dzieci.

 

Nie zapomnij udostępnić: