Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 lutego, 2018 Tytuł artykułu

1 mln zł dotacji Gminy Brzeg na zabytki w 2018 roku

Treść artykułu

Wznowiony po kilku latach przerwy w 2016 r. program wspierania właścicieli zabytkowych obiektów poprzez przekazywanie przez Gminę Brzeg dotacji będzie kontynuowany w roku 2018. Na wniosek burmistrza Jerzego Wrębiaka w budżecie Gminy Brzeg 2018 r. na ten cel zabezpieczono środki w kwocie miliona złotych. W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez komisję ds. oceny złożonych wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz propozycji burmistrza, na sesji lutowej Rady Miejskiej Brzegu podjęto uchwały dotyczące udzielenia dotacji dla następujących obiektów:

 1. Kościół p.w. Świętego Mikołaja                  kwota dotacji – 200 038,24 zł
 2. Budynek przy ul. Piastowskiej 2                kwota dotacji – 241 975,51 zł
 3. Budynek przy ul. Staromiejskiej 5             kwota dotacji – 298 025,35 zł
 4. Budynek przy ul. B. Chrobrego 22            kwota dotacji – 49 996,46 zł
 5. Budynek przy ul. M. Piłsudskiego 26         kwota dotacji – 39 999,95 zł
 6. Budynek przy ul. M. Piłsudskiego 10         kwota dotacji – 29 995,95 zł
 7. Budynek przy ul. Wł. Łokietka 28              kwota dotacji – 29 994,37 zł
 8. Budynek przy ul. Ks. Jerzego II Piasta 4    kwota dotacji – 39 991,32 zł
 9. Budynek przy ul. Wolności 4                      kwota dotacji – 39 985,37 zł
 10. Budynek przy ul. Szkolnej 26                     kwota dotacji – 29 993,28 zł
Nie zapomnij udostępnić: