Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Wpłynął wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum

Treść artykułu

Informuję, że w dniu 19 lutego 2018 roku zostałem powiadomiony o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum dotyczącego zakładu karnego na wniosek mieszkańców. Wyrażam nadzieję, że od tej chwili będziecie Państwo rzetelnie informowani o przeniesieniu zakładu karnego z centrum miasta na peryferie i możliwym w związku z tym przedsięwzięciem wpływom do budżetu miasta na poziomie 2 milionów złotych rocznie.

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, inicjator przeprowadzenia referendum, w terminie 60 dni od dnia powiadomienia Burmistrza, zbiera podpisy mieszkańców (uprawnionych do wybierania radnych Gminy Brzeg), którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.

Podpisy zbiera się na kartach, z których każda winna zawierać informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać, a także informacje o inicjatorze.

Mieszkaniec Brzegu popierający wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania, PESEL oraz datę udzielenia poparcia. Dane te muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

                                                     Burmistrz Brzegu

                                                        (-) Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: