Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Sprawa zakładu karnego. Aby podjąć dobrą decyzję, trzeba opierać się na rzetelnej informacji

Treść artykułu

W związku z próbą przeprowadzenia w Brzegu inicjatywy referendalnej dotyczącej nowego zakładu karnego, chcielibyśmy poinformować, że do 9 lutego br. – a w tym dniu były już zbierane podpisy mieszkańców – nie wpłynęło do Urzędu Miasta żadne pismo zawiadamiające o chęci podjęcia takiej inicjatywy. Zgłoszenie, które pokazane jest w załączeniu, wpłynęło do Urzędu Miasta dopiero 12 lutego br. A przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą w tej sytuacji Ustawą o referendum lokalnym, inicjator referendum powiadamia na piśmie burmistrza miasta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Pojawiające się w mediach informacje błędnie wskazują, że Urząd Miasta w Brzegu został skutecznie powiadomiony o inicjatywie referendalnej przed rozpoczęciem zbierania podpisów mieszkańców.

Urząd Miasta w Brzegu wystosował na powyższe pismo odpowiedź:

 

Jak podkreśla Joanna Maksymowicz, wicedyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego: – Grupa inicjatywna musi zawiadomić burmistrza o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Jednak powiadomienie to musi być skuteczne. A żeby było skuteczne, musi wypełniać wszystkie normy prawne. Dopiero wówczas inicjator przeprowadzenia referendum ma prawo w ciągu 60 dni zbierać podpisy uprawnionych mieszkańców.

 

Sprawa przeniesienia zakładu karnego z centrum Brzegu na peryferie miasta w syntetyczny sposób przedstawiona została w programie Loża Radiowa na antenie Radia Opole. Merytoryczne i rzetelne argumenty przedstawiali burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba oraz rzecznik prasowy opolskiej OISW por. Katarzyna Idziorek. Materiał jest dostępny pod poniższym linkiem:

Jerzy Wrębiak, płk Leszek Czereba i por. Katarzyna Idziorek o tym, dlaczego nie należy się obawiać nowego zakładu karnego w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: