Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 stycznia, 2018 Tytuł artykułu

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

Treść artykułu

25 stycznia br. uroczyście otwarty został Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu. Mieści się on przy ul. 1 Maja 2 i prowadzony jest przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Organizacja ta dzierżawi ten obiekt od Gminy Brzeg. W uroczystości wzięli udział m.in. wicewojewoda opolska Violetta Porowska oraz burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. List gratulacyjny z okazji otwarcia placówki przysłała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Opolskim, Gmina Brzeg przekazała Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM środki w wysokości 682.946,86 zł.

Brzeska placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które w wyniku  upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w życiu w środowisku rodzinnym i społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 uczestników i oferuje pomoc uwzględniającą:

1) poradnictwo psychologiczne,

2) terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację,

3) terapię zajęciową,

4) niezbędną opiekę i wsparcie,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

7) trening funkcjonowania w życiu codziennym,

8) trening umiejętności interpersonalnych,

9) trening spędzania wolnego czasu,

10) inne działania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku.

Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wsparciem objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowanymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. Udział uczestników w zajęciach odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności.

Dotychczas – wg danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za 2015 r. wśród tzw. ,,białych plam”, czyli powiatów w których nie funkcjonuje żaden ŚDS, na 45 takich powiatów w Polsce w województwie opolskim były dwa, w których nie było ŚDS – to powiaty brzeski i opolski. W Brzegu – również dzięki wydatnemu wsparciu Gminy Brzeg – ta biała plama właśnie zniknęła. Jak powiedział burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, osoby niepełnosprawne powinny być godnie wspierane i należy im pomagać – temu właśnie ma służyć Środowiskowy Dom Samopomocy.

Nie zapomnij udostępnić: