Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 stycznia, 2018 Tytuł artykułu

Wkrótce rozpocznie się remont amfiteatru

Treść artykułu

11 stycznia br. w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka została podpisana umowa na przebudowę amfiteatru miejskiego. Wykonawcę robót – Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 25, reprezentowali dyrektor Polbau Polska Jan Mistur oraz dyrektor opolskiego oddziału firmy Norbert Bursy.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące czynności:

– rozbiórka istniejącego dwukondygnacyjnego budynku zaplecza amfiteatru o pow. zabudowy 342,6m² i kubaturze 2111,8m³,

– przebudowa budynku zaplecza amfiteatru z zachowaniem istniejących gabarytów i formy, wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi,

– remont widowni amfiteatru,

– remont sceny amfiteatru,

– przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych,

– zainstalowanie elementów małej architektury, m.in. placu spotkań, ławek stylizowanych, koszy na śmieci, osłony śmietnikowej, ogrodzenia i bram,

– przebudowa i remont schodów terenowych,

– przebudowa oświetlenia – umieszczenie lamp stylizowanych, podświetlenie dwóch drzew punktami świetlnymi,

– montaż szafek kablowych zewnętrznych,

– budowa hydrantu DN 80 zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren amfiteatru,

– przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kablowego,

– gospodarka drzewostanem – zgodnie z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie usuniętych 58 drzew i łącznie 46,5m² skupisk drzew i krzewów gatunkowych. Wycinka i nasadzenia zostaną wykonane zgodnie z projektem wykonawczym szaty roślinnej i gospodarki drzewostanem wraz z inwentaryzacją istniejącego drzewostanu na terenie amfiteatru.

Termin zakończenia remontu to 16 sierpnia 2018 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4.714.726,83 zł brutto, z czego wnioskowane dofinansowanie z Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 to ok. 2,7 mln zł. Nad realizacją inwestycji będzie pełniony nadzór inwestorski wielobranżowy i archeologiczny przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “INWESDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 31, którego koszt zamknie się kwotą 55.350,00 zł brutto.

Nie zapomnij udostępnić: