Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 stycznia, 2018 Tytuł artykułu

Rekordowy budżet Brzegu w 2018 roku!

Treść artykułu

Podczas sesji Rady Miejskiej Brzegu, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. radni jednogłośnie (głosowało 21 radnych, czyli pełen skład Rady) przyjęli budżet Gminy na 2018 rok. Po raz pierwszy w historii miasta wydatki przekroczyć mają imponujące 194 mln zł, a na miejskie inwestycje samorząd postanowił przeznaczyć prawie 61 mln zł. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych przy łącznym zadłużeniu na poziomie zaledwie 21% dochodów jest oznaką właściwego gospodarowania finansami gminy.

– To budżet, który spełnia oczekiwania mieszkańców i daje szansę na rozwój miasta w przyszłości. Patrzę na Brzeg globalnie i perspektywicznie, liczę się z dobrem ogółu – zapewnia burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Ten optymistyczny budżet to skutek mojego zarządzania miastem, a nie jedynie administrowania nim.

Po stronie wydatków tegoroczny budżet opiewa na 194,3 mln zł. Dla porównania w 2017 roku było to 149,8 mln zł, w 2016 – 125,7 mln zł, a w 2015 – 105,7 mln zł. Wielki progres widać w inwestycjach. O ile w 2016 roku na ten cel przeznaczono 8,8 mln zł, w 2017 – 17,2 mln zł, to w tegorocznym budżecie planowane inwestycje oszacowano na 60,8 mln zł. Jest to wzrost w stosunku do 2013 roku o niemal 2200%, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku wydatki inwestycyjne w 2018 roku będą większe aż o 250%. Ten ambitny plan inwestycyjny, jaki wyznaczyła sobie Gmina Brzeg w bieżącym roku, jest związany z faktem pozyskania znacznych środków unijnych na realizowane zadania. Należy w tym miejscu podkreślić, że podnoszony w niektórych przekazach medialnych argument planowanego rzekomego „rekordowego zadłużenia” Gminy Brzeg w 2018 roku, jest nieprawdziwy. Analizując zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów, można stwierdzić, że jego poziom jest korzystniejszy niż kolejno w latach 2010 – 2014. W roku 2011 na przykład zadłużenie miasta w stosunku do osiąganych dochodów wynosiło 32%, podczas gdy tegoroczny budżet zakłada zadłużenie na poziomie 21%. Jednym z priorytetów burmistrza Jerzego Wrębiaka jest rozsądna polityka finansowa Gminy, polegająca m.in. na systematycznym zmniejszaniu zadłużenia. Znajduje to odzwierciedlenie w danych statystycznych: w 2015 roku (pierwszy pełny rok budżetowy, kiedy Jerzy Wrębiak był burmistrzem Brzegu) zadłużenie miasta wynosiło 19% dochodów wobec 23% w 2014 roku, i ulegało zmniejszeniu w kolejnych latach (14% w 2016 roku oraz 12% w 2017 roku). Łączne zadłużenie w 2018 roku nie przekroczy poziomu 21% dochodów, co jest nadal bezpieczną granicą. Co warto zauważyć, miasto nie będzie zaciągało zobowiązań na cele konsumpcyjne, ale na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji, dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Planowany kredyt w wysokości 23 mln zł pozwoli na zrealizowanie inwestycji wartych ponad 60 mln zł.

Ponadto, porównując zadłużenie Brzegu do zadłużenia sąsiednich gmin, nasze miasto wypada bardzo korzystnie. Opole, już po powiększeniu swych granic, jest zadłużone na 36% swoich dochodów, Gmina Nysa – na 50%, a Gmina Namysłów – aż na 53% dochodów! Nawet bardzo bogate w powszechnej opinii gminy, takie jak Skarbimierz i Oława, są zadłużone bardziej od Brzegu. W przypadku Oławy zadłużenie wynosi 31% dochodów gminy, natomiast Skarbimierza – 43%. Również analiza poziomu zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wypada dla Brzegu bardzo korzystnie (dane na koniec III kwartału 2017 r.) – wynosi on 445 zł/1 mieszkańca. Dla porównania zadłużenie w innych pobliskich miejscowościach: Namysłów – 1128 zł/1 mieszkańca, Nysa – 1150 zł, Kędzierzyn-Koźle – 1220 zł, Kluczbork – 1521 zł, Opole – 1918 zł, Skarbimierz – 3064 zł. Brzeżanie mogą więc być o poziom zadłużenia miasta spokojni. Przy wzroście dochodów z poziomu 97 mln zł w 2013 roku do 167 mln zł w 2018 roku, Gmina może pozwolić sobie na bardziej zaawansowaną politykę inwestycyjną.

Najważniejsze zadania inwestycyjne oraz wydatki na cele społeczne planowane w 2018 roku przedstawione są graficznie.

Nie zapomnij udostępnić: