Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 grudnia, 2017 Tytuł artykułu

Brzeska biblioteka wśród najlepszych w Polsce!

Treść artykułu

Instytut Książki i „Rzeczpospolita” po raz siódmy wysłały ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu), chcąc nagrodzić najlepiej prowadzone biblioteki w roku 2016. Ankieta zawierała 19 pytań. Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu zajęła trzecie miejsce w klasie najlepszych bibliotek w województwie opolskim. Oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznawano także punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. Oprócz odpowiedzi z ankiet wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

MBP Brzeg działa od października 1947 roku, aktualnie poprzez 6 placówek bibliotecznych: Bibliotekę Centralną przy ul. Jana Pawła II 5, Oddział dla Dzieci przy ul. Jana Pawła II 2/2 oraz 4 filie: Filię nr 1 i 9 przy placu Zamkowym 6, Filię nr 5 przy ul. Krótkiej 2 i Filię nr 8 przy ul. 1-go Maja 7. W 2016 roku zatrudniała 26 pracowników. Wielkość księgozbioru wynosiła 108.820 woluminów, z czego 100% jest dostępnych on-line. Wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki w roku 2016 wynosiła 1.275.460,00 zł, co stanowiło ok. 1% budżetu Gminy Brzeg. Środki pozabudżetowe pozyskane przez bibliotekę stanowiły 53,34% budżetu biblioteki. W ramach programu „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” Bibliotekę Centralną przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono w nowoczesny sprzęt oraz nowoczesny system zarządzania zbiorami w technologii RFID HD. W bibliotece w roku 2016 zarejestrowano 7.372 czytelników, wypożyczono 24.364 tytuły książek, 22.068 tytułów czasopism i 1.299 zbiorów audiowizualnych. Bibliotekę odwiedziły 64.122 osoby. W roku 2016 w placówce zorganizowano 17 spotkań autorskich, 53 głośne czytania i dyskusje nad książką, przeprowadzono 365 kursów, szkoleń i lekcji bibliotecznych oraz 115 różnego rodzaju imprez, w których uczestniczyło 5.326 osób. Natomiast poza terenem biblioteki zorganizowano 579 imprez, w których uczestniczyło 7.879 osób.

http://www.rp.pl/Ranking-bibliotek/311309795-Biblioteki–skarbnice-lekarstw-duszy.html

 

Nie zapomnij udostępnić: