Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Uwaga! Nowe numery kont bankowych w Gminie Brzeg

Treść artykułu

 

UWAGA! ZMIANA KONT BANKOWYCH!
Z DNIEM 20.11.2017 r. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE.

Kasa Urzędu Miasta w Brzegu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

7:30 – 14:30, przerwa od 11:00 do 11:30

Po dniu 29.11.2017 r. wszelkie wpłaty na właściwe konta bankowe Gminy należy uiszczać przelewem bądź w kasie Urzędu Miasta w Brzegu.

Jednocześnie informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w Banku Zachodnim na konta bankowe Gminy Brzeg będzie pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat banku.

 

Numery nowych kont bankowych Gminy Brzeg obowiązujące od 20.11.2017 r.:

 

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.)

20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za lata ubiegłe)

06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Zadania zlecone – świadczenia rodzinne (zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za rok bieżący)

78 1090 2141 0000 0001 3528 7014
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 78 1090 2141 0000 0001 3528 7014
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Strefa Płatnego Parkowania 

95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Nie zapomnij udostępnić: