Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 kwietnia, 2017 Tytuł artykułu

Kongres Edukacji Finansowej w Warszawie

Treść artykułu

W ramach European Money Week 28 marca 2017 roku w Warszawie odbył się Kongres Edukacji Finansowej.

Gmina Brzeg była reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Brzegu Tomasza Witkowskiego, kierownika Biura Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu Stanisława Kowalczyka oraz Elżbietę Jurkowską – kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, autorkę realizowanej w miejskich placówkach edukacyjnych innowacji pedagogicznej „Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego od przedszkola do gimnazjum”.

Głównym założeniem Kongresu jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej oraz rozwój współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Wśród prelegentów znalazł się Tomasz Witkowski, który wystąpił z prezentacją pt. „Rola samorządów w rozwoju edukacji finansowej”. W swojej wypowiedzi Burmistrz podkreślił, że niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy w zakresie finansów dzieciom od najmłodszych lat. W związku z tym Gmina Brzeg podjęła współpracę z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, aby stworzyć model działań w zakresie doradztwa, obejmując nim dzieci od przedszkola do gimnazjum włącznie. Jednym z elementów realizowanej innowacji pedagogicznej jest również udział w Projekcie BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Polega on na przekazywaniu młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: