Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 kwietnia, 2017 Tytuł artykułu

BAKCYL – Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży w Brzegu

Treść artykułu

W ramach realizowanej od stycznia tego roku w naszych placówkach innowacji pedagogicznej pn. „Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego od przedszkola do gimnazjum” uczestniczymy w Projekcie BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.

Podpisane porozumienie o współpracy między Gminą Brzeg, Związkiem Banków Polskich oraz Warszawskim Instytutem Bankowości pn. „Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży – współpraca sektora finansowego z samorządami” to pierwsza w Polsce umowa w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a średniej wielkości samorządem lokalnym. BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.

Projekt BAKCYL zainaugurował Konkurs Wiedzy Finansowej. W dniu podpisania porozumienia w czterech brzeskich gimnazjach blisko 500 uczniów przystąpiło do I etapu konkursu i rozwiązało test wiedzy. Wiceprezes WIB Waldemar Zbytek oraz Dyrektor Projektu BAKCYL Urszula Szulc spotkali się z uczniami w każdej ze szkół i w ramach odbywających się tam Dni Kariery przedstawili zawód bankowca. W drugim etapie konkursu uczniowie przystąpili do gry symulacyjnej „Pierwszy milion”. Dzięki niemu wyłoniono 16 uczestników finału, który odbył się w brzeskim Ratuszu 16 marca tego roku.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym wyraźnie zaakcentowano nasz udział w tym nowatorskim przedsięwzięciu:

https://youtu.be/yJ6EPnW2HJk

Film został pokazany uczestnikom Kongresu Edukacji Finansowej 28 marca br. w Warszawie. Przedstawicielem Gminy Brzeg na Kongresie był Zastępca Burmistrza Tomasz Witkowski, który wystąpił z prezentacją „Rola samorządów w rozwoju edukacji finansowej”.

Nie zapomnij udostępnić: