Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 lutego, 2017 Tytuł artykułu

Współpraca BPEC z WFOŚiGW w Opolu

Treść artykułu

W dniu  14 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie Zarządów Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Funduszu, podczas którego negocjowano warunki umowy pożyczki na zadanie pn.: „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Gaj i Boh. Westerplatte w Brzegu” .

Realizacja zadania polega na wymianie sieci tradycyjnej na sieć preizolowaną z systemem alarmowym impulsowym. Łączna długość przebudowywanej sieci wynosi 321 m, a równolegle do niej ułożony zostanie kabel dla potrzeb monitoringu węzłów cieplnych typu LAN T2 umieszczony w rurze osłonowej.

Planowany efekt ekologiczny:

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o:

pył – 0,085 Mg/rok,

SO2 – 0,233 Mg/rok,

CO2 – 53,812 Mg/rok,

CO – 0,123 Mg/rok,

NOx – 0,097 Mg/rok.

– ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło o 472,6 GJ/r. Efekt ekologiczny obliczono na podstawie szacowanej różnicy zużycia paliwa przed i po modernizacji sieci ciepłowniczej w ilości 24,46 Mg/rok, w związku ze zmniejszeniem strat ciepła na przesyle.

BPEC Sp. z o.o. aktualnie posiada 7 linii pożyczkowych z WFOŚiGW na kwotę 6,5 mln. zł. W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kolejnych czterech pożyczek na realizację zadań w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczych na kwotę ponad 2 mln. zł.

 

Materiał BPEC Sp. z o.o.

Nie zapomnij udostępnić: