Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 lutego, 2017 Tytuł artykułu

Techniczna PObudka. Projekt realizowany przez Gminę Brzeg i Politechnikę Opolską

Treść artykułu

 

„Techniczna PObudka – program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” to projekt realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w partnerstwie z Urzędem Miasta Brzeg.

Jest to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak: wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne na wzór zajęć dydaktycznych dla studentów, które na co dzień praktykowane są w Politechnice Opolskiej. Uzupełnieniem powyższych form, które jednoznacznie kojarzą się z zajęciami na uczelni wyższej, będzie realizacja dodatkowego zadania tj. nowatorskiej formy przeprowadzenia warsztatu – gry symulacyjnej. Celem zaprezentowania i zapoznania Młodych Odkrywców z jak najszerszym obrazem środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej, dzieci zaproszone zostaną także do zwiedzania II Kampusu Politechniki Opolskiej. Projekt przeznaczony jest dla 75 dzieci w wieku 10 – 12 lat. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sposób przystępny dla Młodego Słuchacza, z zapewnieniem najwyższych form atrakcyjności zajęć. Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty w okresie marzec – czerwiec 2017, w salach Urzędu Miasta Brzeg oraz na Politechnice Opolskiej (transport zapewni Urząd Miasta Brzeg).

Zajęcia w ramach projektu „Technicza PObudka” są bezpłatne.

Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną od dnia 08.02.2017r od godziny 9.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego amieszczonego na stronie internetowej brzegtechnicznapobudka.po.opole.pl

Formularz oraz regulamin uczestnictwa w projekcie będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.

Projekt dofinansowany w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M. P. z 2016 r. poz. 871).

Nie zapomnij udostępnić: