Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 stycznia, 2017 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalenia liczby punków za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych

Treść artykułu

 

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalenia liczby punków za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 27 stycznia 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

Treść uchwały w załączniku poniżej.

(Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Brzegu nr 1876 z dnia 13.01.2017 r.)

Nie zapomnij udostępnić: