Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 grudnia, 2016 Tytuł artykułu

Metoda Ruchu Rozwijającego „Sherborne” jest stosowana w Publicznym Przedszkolu nr 7

Treść artykułu

      Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne nie jest metodą, której głównym celem jest usprawnianie ruchowe uczestników zajęć. Podstawowym jej celem jest rozwijanie za pomocą ruchu sfery emocjonalno- społecznej oraz świadomości  ciała i kontakt z drugim człowiekiem.

W trakcie zajęć prowadzonych MRR dzieci poznają swoje otoczenie, uczą się w nim żyć bezpiecznie, otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi ludźmi. Ćwiczenia oparte są na twórczym wykorzystaniu ruchu i bliskim kontakcie fizycznym. Zabawy są swobodne i spontaniczne, zbliżone do zabaw wieku wczesnodziecięcego i sprzyjają rozwijaniu poczucia więzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa u dzieci.

Zajęcia prowadzone MRR najczęściej są zorganizowane w grupach i mają formę pracy w parach.

W Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w Brzegu zajęcia Metodą W. Sherborne są prowadzone regularnie od blisko 20 lat. W tym celu nawiązana była współpraca z II Liceum Ogólnokształcącym, która trwa do dzisiaj. Zważywszy na specyfikę placówki, zajęcia te są bardzo przydatne i rozwijające zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, która w nich uczestniczy. Ta obopólna korzyść jest wręcz widoczna podczas prowadzenia zajęć. Wyczuwalna jest zawsze atmosfera dobrej zabawy i radości oraz zaufania.

W grudniu zajęcia odbyły się w przedszkolu w grupie IV. Młodzież z II LO pod opieką p. Doroty Toporowskiej aktywnie uczestniczyła w zajęciach z przedszkolakami. Dzieci były bardzo dumne, że mają starsze koleżanki, a młodzież wyzwoliła w sobie instynkty opiekuńcze. Przez całą godzinę lekcyjną słychać było w przedszkolu śmiechy, które towarzyszyły zabawom i masażykom. Wszystkim dopisywał dobry humor, a wspólna zabawa wyzwalała tylko pozytywne odczucia.

                                                      Joanna Dolla- Morawiak, nauczyciel PPnr7 Integracyjnego

 

Nie zapomnij udostępnić: