Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 września, 2015 Tytuł artykułu

Koncert charytatywny z zespołem Luly. Zaprasza brzeski oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Treść artykułu

 

Polski Czerwony Krzyż prowadzi wielokierunkową działalność na rzecz społeczeństwa zmierzającą do ochrony zdrowia i życia ludzkiego. W realizacji celów i zadań przestrzegamy podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.         Najważniejsze zadania realizowane przez Polski Czerwony Krzyż to działalność opiekuńcza i pomoc socjalna. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, dobroczyńców Oddział Rejonowy PCK w Brzegu każdego roku udziela pomocy doraźnej, żywnościowej i rzeczowej dla osób potrzebujących. W roku 2014 z naszej pomocy skorzystało ponad 1800 osób. Beneficjentom naszym przekazywano odzież, żywność, leki, sprzęt rehabilitacyjny, dzieci wyjeżdżały na kolonie, wycieczki szkolne, przygotowano wyprawki do szkoły itp. Prowadzimy wielokierunkową edukację dzieci i młodzieży prowadząc kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, z oświaty zdrowotnej – kształtując właściwe postawy zachowania prozdrowotnego i proekologicznego oraz promujemy honorowe krwiodawstwo.

                                                                                                                                                                                                                           

Zakres udzielania pomocy osobom potrzebującym uzależniony jest od ofiarności naszych darczyńców, sponsorów, zaprzyjaźnionych firm, dlatego z ufnością zwracamy się do ludzi    o dobrych, wrażliwych sercach o pomoc.                                                                                                                                                                                        W dniu 23.10.2015 roku o godzinie 18ºº w Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu organizujemy Koncert Charytatywny. Swoją obecnością zaszczyci nas brzeski zespół  LULY uczestnik programu Must Be the Music oraz półfinalista programu Mam talent.                                                                      W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o włączenie się Państwa Firmy w to przedsięwzięcie, poprzez wsparcie finansowe w zamian za cegiełki wstępu. Możliwe będzie zaprezentowanie Państwa Firmy poprzez rozmieszczenie banerów reklamowych, które oglądać będzie około 300 widzów z różnych firm. Liczymy i wierzymy, że nie zabraknie państwa wśród wspaniałych gości koncertu, w którym uczestniczyć będą również władze samorządowe. Zaś dzięki hojności naszych ofiarodawców  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu będzie mógł jeszcze lepiej wypełniać swoją misję i zadania statutowe na rzecz potrzebujących.

Patronat honorowy nad koncertem objęli: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.

Nie zapomnij udostępnić: