Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 listopada, 2016 Tytuł artykułu

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne w Brzegu uzyskało Certyfikat „Chronimy dzieci”

Treść artykułu

Miło jest nam poinformować, że 31 października 2016 r.  nasze przedszkole uzyskało certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej program jest realizowany w całej Polsce.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w „Polityce ochrony dzieci” przyjętej w przedszkolu.

Standardy przyjęte przez przedszkole, zapewniają jasne procedury interwencji w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone. Gwarantują również ochronę danych osobowych i wizerunku dziecka, bezpieczny dostęp najmłodszych do Internetu czy ochronę ich przed tzw. szkodliwymi treściami. Jednym z założeń programu jest też zapewnienie dzieciom pomocy i kontaktu z osobami nie tylko kompetentnymi, ale także – sprawdzonymi pod kątem niekaralności.

Zwieńczeniem programu jest przyznanie certyfikatu „Chronimy Dzieci”.

Jest on potwierdzeniem, że w naszej placówce spełnione są wszystkie standardy ochrony dziecka, a pracownicy wiedzą jak zapobiegać  przemocy i jak zareagować, kiedy będzie miała miejsce.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez przedszkole oznacza, m.in. że:

1.   Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa”.

Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
3.   Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony   dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

4.    Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

5.    Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

6.   Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: http://chronimydzieci.fdn.pl/

Elżbieta Michalska

 

 

Nie zapomnij udostępnić: