Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Minister Środowiska odwiedził składowisko w Gać i spotkał się z Burmistrzem Brzegu

Treść artykułu

 

 

 
Jerzy Wrębiak przedstawił sprawę konieczności wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych wyspy na Odrze w granicach miasta Brzeg. Spotkanie Burmistrza Brzegu i Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego miało miejsce podczas wizyty szefa resortu w Składowisku Odpadów Komunalnych w Gać.
 
Minister zapoznał się z działalnością Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, jak i inwestycjami środowiskowymi na składowisku odpadów. Burmistrz Brzegu prezentując inwestycje, przekazał również uwagi dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta oraz wyspy. Przypomnijmy, że w najbliższych planach jest realizacja budowy wałów w rejonie ulicy Oławskiej, które mają jednocześnie pośrednio oddziaływać na rejon, w którym działa składowisko.
 
Burmistrz Jerzy Wrębiak przekazał ministrowi uwagi dotyczące konieczności rozważania możliwości umocnienia przeciwpowodziowego wyspy, jako rejonu ważnego dla miasta z perspektywy inwestycji już istniejących w tym rejonie, jak i przyszłości gospodarczej.
 
W spotkaniu wzięli też udział samorządowcy z gmin wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (prowadzącego ZGO) a także Joanna Kopczyńska – z-ca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

 

Nie zapomnij udostępnić: