Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Inwestycyjne lato 2015. Tak zmienia się Brzeg!

Treść artykułu

 

Mimo wakacji w różnych rejonach miasta trwają intensywne prace budowlane. Chodzi o ulice, obiekty sportowe, czy budynki użyteczności publicznej. Zakres prac jest tak duży, że część robót potrwa do późnej jesieni.
 
Drogi i skwery
 
Pierwsze efekty prac widać chociażby na ulicach, głównie tych osiedlowych. Zgodnie z planem przebiega budowa dróg w nowej dzielnicy miasta „Tivoli”. Budowane są tam dwie nowe ulice (Czereśniowa i Wiśniowa), a dwie kolejne są przedłużane (Lompy i Słoneczna). W środku nowej części osiedla jest już zbudowane rondo. Zamontowano też oświetlenie uliczne. Roboty mają zostać sfinalizowane w styczniu 2016 roku. Biorąc jednak pod uwagę tempo prac, możliwe, że większość z nich zakończy się właśnie jesienią. Koszt robót to kwota ponad 1,7 mln zł.
 
– Zbudowaliśmy w tym rejonie plac manewrowy z miejscami postojowymi, które będą służyć osobom przyjeżdżającym do pobliskiego Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. To spore ułatwienie szczególnie dla rodziców dowożących swoje pociechy do tej placówki – wyjaśnia Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.
 
 
 
Nowa droga budowa jest na osiedlu bloków w rejonie ulicy Słowackiego. Chodzi o ulicę Toruńską, gdzie powstały nowe domy jednorodzinne i wielorodzinne. Już jesienią mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej oświetlonej drogi. Będą też miejsca postojowe dla samochodów. Koszt inwestycji to prawie 900 tys. zł. Pięćdziesiąt procent kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (popularnych schetynówek).
 
Prace remontowe zakończyły się na ulicach: Andersa (remont chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej do połączenia z drogą  krajową-ulicą Armii Krajowej) i Zapolskiej (remont chodników i wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni). Ponadto zakończono pierwszy etap remontu chodnika w ciągu ulicy Konopnickiej (pomiędzy ulicami Kusocińskiego i Fredry). Z uwagi na duży zakres prac, remont chodników kontynuowany będzie w latach następnych.
 
W centrum miasta remont trwa na odcinku ulicy Zakonnic, od Reja do Dzierżonia. Został też już ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Reja. Otwarcie ofert nastąpi 24 lipca.  Władze miasta chcą, aby droga była przejezdna jeszcze w tym roku.
 
Remont objął również zniszczoną nawierzchnię chodnika na skwerze przy ul. Poprzecznej i Włościańskiej. Prace polegały na wymianie nawierzchni alejki z płyt betonowych na kostkę kamienną. Całość robót kosztowała ponad 14 tys. zł.
 
W połowie lipca rozpocznie się zapowiadany remont chodnika przy ulicy Piastowskiej na odcinku od wyjazdu z Placu Dworcowego aż do ulicy Bolesława Chrobrego (prawa strona chodnika idąc od dworca w kierunku ulicy Chrobrego). W ramach remontu zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika oraz zjazdów w granicach pasa drogowego. Z uwagi na prowadzenie prac na całej szerokości chodnika, ruch pieszych zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni. Inwestycja ta realizowana jest wspólnie z Powiatem Brzeskim.
 
Sale sportowe, szkoły i przedszkola
Duża inwestycja trwa w sali sportowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Poprzecznej. Poza pracami remontowymi obiektu sportowego, wykonywany jest remont zaplecza sanitarnego wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Roboty potrwają do połowy października i będą kosztować ponad 800 tys. zł. W tym wypadku Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowlanych. W sali sportowej będzie m.in. wymieniona podłoga, zostaną odnowione ściany z sufitem oraz balkonami. Remontowi zostanie poddana też instalacja elektryczna i węzły sanitarne.

 
 
– Osobne pieniądze – dodaje Burmistrz Jerzy Wrębiak – trafią do nas na remont hali sportowej przy ul. Oławskiej. Cieszymy się z tego tym bardziej, że obiekt wymaga pilnych nakładów i wykonania wielu robót. Dlatego też przeprowadzimy remont pomieszczeń zaplecza szatniowego i płyt sufitu. Realizacja ma nastąpić do połowy listopada. Tutaj też udało nam się otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 procent wartości zadania, którego wartość wynosi 779 tys. zł.
 
W dalszym ciągu kontynuowane są również prace termomodernizacyjne, które w tym roku objęły swym zakresem remont centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1. Roboty prowadzone będą przez okres wakacji i zakończą się zanim dzieci wrócą do placówek. Natomiast w ramach ochrony przeciwpożarowej, jeszcze w tym roku, zostaną wykonane wydzielenia przeciwpożarowe w dwóch publicznych przedszkolach-nr 4 i nr 10.
 
Prace budowlane zaplanowano też w Żłobku „Tęczowy Świat”. W pierwszej połowie roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy budynku żłobka, w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń-na pomieszczenia dla dzieci. Pozwoli to na utworzenie dodatkowych 12 miejsc w placówce.  Prace budowlane rozpoczną się w sierpniu. Gmina Brzeg uzyskała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie z programu „Maluch – edycja 2015” w wysokości 80 procent kosztów kwalifikowlanych.
 
 
Rekreacja
Pięć urządzeń do sportowych ćwiczeń ogólnorozwojowych jest już dostępnych dla mieszkańców miasta w ramach siłowni w Ptasim Gaju (osiedle Westerplatte). Ich wykonanie kosztowało ponad 30 tys. zł.  Ale to dopiero początek zmian w tym rejonie. Projekt rewitalizacji zieleńca obejmuje przebudowę terenu, która ma kosztować blisko 1,4 mln zł.
 
Na placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego zamontowano też nową atrakcję dla dzieci-piramidę linową.
 
Nowe ławeczki z kolei ustawiono w maju i czerwcu w kilku brzeskich parkach. Ostatnio, dziesięć takich siedzisk zamontowano w Parku Wolności, tuż obok leśniczówki i stawu.
 
Aktualnie trwają negocjacje na temat, czy obsadzić Robiniami miejsca przeznaczone do wycinki drzew przy ul. Wolności, czy też zbudować ścieżkę rowerową łączącą Park Wolności z Parkiem Nadodrzańskim i w przyszłości trasą rowerową do Oławy.  Od dawna jest zgoda co do wycinki drzew, natomiast trwają konsultacje co do miejsc nowych obsadzeń drzew. Chcemy wyeksponować i podświetlić też aleję dębową stanowiącą pomnik przyrody w tej części miasta.
 
Gospodarka
Trwa procedura wyłożenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Małujowickiej. Ważna informacja jest taka, że każdy mieszkaniec może przejrzeć plan nie ruszając się z domu, ponieważ wystarczy wejść na stronę Gminy Brzeg www.brzeg.pl, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty związane z wyłożeniem planu. Gmina natomiast szykuje się do przetargu na wycięcie drzew. Pozwoli to przygotować tereny pod przyszłe inwestycje. Przetarg ma zostać ogłoszony w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Jest to tym samym kolejny etap zagospodarowywania tego terenu pod kątem gospodarczym.

Nie zapomnij udostępnić: