Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 czerwca, 2015 Tytuł artykułu

Autobus energetyczny zawita do Brzegu – 29 czerwca 2015r.

Treść artykułu

W ramach kampanii prowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, 29 czerwca 2015r. do Brzegu zawita mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu, czyli "autobus energetyczny".

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w  szkole, lokalnym środowisku.

Narzędziem realizacji celu jest mobilne centrum informacyjno-edukacyjne. Centrum to znajduje się w autobusie miejskim, który został wyposażony w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. W czasie wizyty autobusu, eksperci na pokładzie autobusu udzielą wszystkim chętnym porad, prezentując zainstalowane modele, jak również wskazując jak prostymi, codziennymi działaniami możemy przyczynić się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek, 29 czerwca 2015r., w godzinach od 9.00 do 17.00, na Plac Polonii Amerykańskiej w Brzegu (przy BCK).

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: