Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 czerwca, 2015 Tytuł artykułu

Konferencja podsumowująca realizację projektu Subregionu Brzeskiego

Treść artykułu

 

 

 
12 czerwca w brzeskim ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. W tej trakcie koordynatorzy projektu przedstawili informacje o kończącym się projekcie oraz zrealizowanych już zadaniach.
 
W konferencji, oprócz organizatorów, uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, władze gmin i powiatu, przewodniczący rad gmin i rady miejskiej.
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w UMWO – Karina Bedrunka – przedstawiła możliwości dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 inwestycji, dla których w ramach projektu opracowano dokumentacje techniczne i studia wykonalności. Z kolei Dariusz Grabowiecki – przedstawiciel WFOŚiGW w Opolu – przedstawił możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
 
Pozostali prelegenci opowiedzieli o bezrobociu w subregionie brzeskim i możliwości jego zmniejszenia m.in. poprzez realizację inwestycji przez JST – dyrektor PUP – oraz o zasadach tworzenia lokalnych programów rewitalizacji – przedstawiciel Atrium Grupa Doradcza. Przydatne informacje zdobyte podczas konferencji wykorzystane będą podczas planowania, realizacji i ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację poszczególnych inwestycji. Wdrożenie części z nich pozwoli osiągnąć wiele korzyści, np. obniżenie kosztów wykonania inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu bezrobocia przy zastosowaniu formuły klauzul społecznych podczas ogłaszania przetargów.
 
W ramach realizowanego projektu Gmina Brzeg zleciła opracowanie dokumentacji technicznych i studiów wykonalności inwestycji dla 5 zadań:
– Przebudowa ul. Wolności w Brzegu,
– Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne,
– Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu,
– Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu,
– Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu.

 

 

Piotr Serwadczak
Biuro Budownictwa i Inwestycji
Urząd Miasta w Brzegu

 

Nie zapomnij udostępnić: