Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 czerwca, 2015 Tytuł artykułu

Akcja odkomarzania w Brzegu. Przeczytaj ogłoszenie

Treść artykułu

 

 

 
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE AKCJI ODKOMARZANIA
W DNIACH 5-6 CZERWCA 2015 ROKU
 
Szanowni Państwo, informuję, iż w dniach od 5 do 6 czerwca 2015 roku na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania.
 
          Akcja odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko komarom przeprowadzona będzie na terenach:
1)        parków miejskich wzdłuż ciągów komunikacyjnych tj.: Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, części parkowej Parku Wolności oraz terenu przy ul. Kilińskiego,
2)        placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej i Pańskiej oraz na terenie parków,
3)        cmentarzy przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia,
4)        placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Jana Pawła, Pierwszej Brygady,
5)        kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m,
6)        zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli,  Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej.
7)        pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej,
8)        skwerów: przy Placu Dworcowym, przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, przy ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej, przy ul. Wyszyńskiego – Myczkowskiego, przy ul. Mały Rynek
 
          Akcja odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko larwom komarów przeprowadzona będzie na:
1)      zbiornikach wodnych: w Parku Wolności – staw i „kwadratówka”, w Parku B. Chrobrego – fosa i zbiornik wodny, w Parku Centralnym – fosa i zbiorniki wodne,
2)      zbiorniku wodnym na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.
 
          Do oprysków zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 
          W razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.
                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: