Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 maja, 2015 Tytuł artykułu

Dzieci uczą się demokracji, czyli wybory w Przedszkolu Publicznym nr 5

Treść artykułu

 
W Przedszkolu Publicznym nr 5 w jak i w wielu innych brzeskich instytucjach utworzono   lokal wyborczy. Zawsze wiąże się to ze zmianą organizacji pracy placówki. Dzieci również zauważają te zmiany zadając częste pytania: A dlaczego…. ?
 
Najlepszym sposobem odpowiedzi i przedstawienia roli lokalu wyborczego było zorganizowanie przedszkolnych wyborów. W przedsięwzięciu tym uczestniczyła grupa III ,,Słoniątka”. Do rozstrzygnięcia był nie lada dylemat.  W jaki sposób dzieci pozostające w przedszkolu ostatni rok pożegnają się z przedszkolem?  Wśród wielu dziecięcych propozycji wybrano dwie najczęściej wymieniane : wycieczka oraz wspólne wyjście na lody.
 
Powołano komisję wyborczą  w skład której weszli pracownicy przedszkola i członek rady rodziców.
 
Przeliczono karty do głosowania ,na których widniało drzewko oznaczające wybór wycieczki oraz lody oznaczające wybór wyjścia na lody. Po lewej stronie tych   znaków graficznych widniała pusta kratka.
 
Dzieci dowiedziały się kiedy głosowanie jest ważne – przy narysowaniu dwóch przecinających się linii w obrębie kratki oraz oddaniu tylko jednego głosu.
 
Wskazano dzieciom miejsce wrzucania kart czyli urnę wyborczą.
 
Przed komisją każdy z małych wyborców przedstawił się z imienia i nazwiska oraz podpisał się na liście wyborców własnymi  inicjałami , w zamian za to otrzymał kartę do głosowania. Niektórzy byli pod takim wrażeniem nie pamiętali swojego nazwiska.
 
Następnie każdy z nich przeszedł do stanowiska za osłonę zapewniającą tajność głosowania . Po skreśleniu właściwego wyboru każde dziecko oddało głos poprzez wrzucenie karty do urny.    Wielu z wyborców  po omacku wyszukiwało   otworu urny, ponieważ byli niżsi od niej.
Nadszedł emocjonujący czas. Dzieci uprzedzono o tym, że w prawdziwych wyborach na czas przeliczania głosów zamyka się lokal wyborczy  i pozostaje w nim sama komisja w pełnym składzie. Dzieci były tak niecierpliwe i ciekawe wyniku głosowania ,że otoczyły komisję wspólnie licząc głosy.
 
Gdy przewodniczący komisji ogłosił wynik ,radości nie było końca. Oczywiście wygrały łasuchy  zdecydowaną ilością głosów.
 
Grupa ,,Słoniątek” na pożegnanie z przedszkolem pójdzie na lody.
 
W tak zaaranżowanej sytuacji  dzieci zrozumiały jak ważne i trudne   bywają wybory dorosłych.
Na pewno z relacji  drugiej tury wyborów prezydenckich będą wiedziały dużo więcej niż dotychczas.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M.N.

Nie zapomnij udostępnić: