Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 kwietnia, 2015 Tytuł artykułu

Brzeg mocniej akcentuje sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Treść artykułu

 

 

 
Z inicjatywy Burmistrza Brzegu w mieście odbyło się spotkanie dotyczące polityki zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów wyspy oraz dzielnic leżących w sąsiedztwie Odry. Do miasta przyjechali przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 
W większości tereny te (głównie wyspy, na której jest kilkadziesiąt firm i miejska oczyszczalnia ścieków) nie były dotychczas uwzględnianie przez zarządców rzeki oraz władze centralne w planach zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym.
 
– Chcemy pokazać, jakie naszym zdaniem powinny być kierunki działań na przyszłość, aby Brzeg nie ucierpiał podczas kolejnych zagrożeń powodziowych – mówił Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Miasta i tereny leżące poniżej Brzegu otrzymały wsparcie władz centralnych na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. W efekcie, jeśli przyszłaby taka sama fala powodziowa jak w 1997 roku, mielibyśmy o wiele większe problemy niż wówczas. Inne tereny byłyby bezpieczne, a nasi mieszkańcy oraz przedsiębiorcy byliby zagrożeni. Chcąc uświadomić to władzom centralnym, domagamy się podjęcia działań w tej sprawie, deklarując z naszej strony pełną współpracę. Zależy nam głównie na zabezpieczeniu wyspy oraz terenów leżących w sąsiedztwie Odry oraz skoordynowaniu działań, aby zabezpieczenia spełniały jednocześnie funkcję rekreacyjną i wpisywały się w krajobraz miasta.
 
Burmistrz pokazał zaproszonym gościom teren wyspy, pomiędzy kanałem istniejącym a dawnym kanałem żeglugowym, chcąc uświadomić, jak duże jest zagrożenie powodziowe dla tych terenów.   Na wyspie mieści się kilkadziesiąt   zakładów i firm usługowych, co stanowi potencjał gospodarczy miasta. Jest też oczyszczalnia ścieków oraz budynki mieszkalne. Okazuje się jednak, że teren nie był dotąd uwzględniany w przygotowywanych Planach Zarządzania Ryzykiem Przeciwpowodziowym.
Firma, która na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, organizująca pod koniec minionego roku spotkania robocze zainteresowanych stron, nie uwzględniała w tym Brzegu.

– Dlatego nasze propozycje i uwagi muszą znaleźć się w planie i stąd nasze pilne działania w tej sprawie – akcentuje Burmistrz Wrębiak.

 
Władze Brzegu proponują umocnienie wyspy wałami przeciwpowodziowymi oraz wzmocnienie wałów polderu zalewowego Brzezina, który może też być zagrożeniem dla miasta (spiętrzanie się wody,itp.).

Obecny na spotkaniu dr Robert Banasiak z IMGW zgodził się, że zmiana polityki wobec polderu Brzezina byłoby najskuteczniejszym rozwiązaniem w tym względzie. Tymczasem o takim rozwiązaniu mówi się od blisko 10 lat, ale żadne decyzje w tej kwestii nie zostały podjęte. Stąd działania władz Brzegu zmierzające do wskazania kierunków rozwoju zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Umocnienia te mają pełnić, zdaniem władz miasta, podwójne funkcje: zabezpieczające oraz stanowiące dodatkowy walor przestrzenny miasta w postaci np. połączenia wałów i ścieżek rowerowych czy innych rozwiązań funkcjonalnych.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: