Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 marca, 2015 Tytuł artykułu

Spotkanie Burmistrza Brzegu oraz Radnych Miejskich z kupcami

Treść artykułu

 

 

 
Celem spotkania było przedstawienie, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w centrum miasta, swoich uwag na temat współpracy z Burmistrzem i Urzędem Miasta, mającej na celu rozwój przedsiębiorczości w Brzegu. Spotkanie odbyło się na prośbę Burmistrza oraz Radnej Miejskiej Aleksandry Wróblewskiej.
 
Podczas spotkania kupcy zgłosili szereg postulatów, w tym m.in.: ograniczenie godzin funkcjonowania strefy płatnego parkowania (w czwartki, jako dnie handlowe), następnie pełną likwidację strefy płatnego parkowania, poprawę stanu elewacji kamienic w centrum, zezwolenie na otwieranie estetycznych ogródków piwnych na rynku oraz zapewnienie bezpłatnej lub płatnej toalety w centrum,   zmniejszenie ilości sklepów sprzedających alkohol, utworzenie przez Urząd Miasta tzw. wołczerów turystycznych  (zniżki dla turystów przy zakupie pamiątek, w gastronomii, noclegach), organizowanie na Placu Polonii kiermaszów i jarmarków, wzmożenie pieszych patroli Policji i SM w centrum miasta.
 
Burmistrz zapewnił, że propozycje zostaną przeanalizowane. Podziękował również wszystkim za udział w spotkaniu. Zachęcił do dalszych spotkań, ale w mniejszym gronie, które ma tworzyć Rada Biznesu-jedna z propozycji Burmistrza Brzegu mając na celu uprawnienie dialogu i przepływu informacji pomiędzy m.in. środowiskiem kupieckim, a władzami miasta.

 

Nie zapomnij udostępnić: