Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lipca, 2016 Tytuł artykułu

BPEC modernizuje sieci cieplne

Treść artykułu

BPEC rozpoczął realizację zadania polegającego na modernizacji jednej z trzech głównych magistrali ciepłowniczych zasilających w energię cieplną mieszkańców Brzegu. Zadanie obejmuje wymianę odcinka magistrali A wykonanego w technologii tradycyjnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną z systemem alarmowym impulsowym, od komory przy ul. Ks. Makarskiego do komory przy ul. Gaj. Przebudowane zostaną również przyłącza do budynków przy ul. Poprzecznej 1, 3 i 5. Całkowita długość nowej sieci wraz z przyłączami wyniesie 575 m. Wykonawcą jest firma Termores Sp. z o. o. z Rzeszowa, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Inwestycja jest finansowana  w 95 % ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wartość  inwestycji – 687 000,00 zł netto. Planowany termin zakończenia zadania określony został na 31 sierpnia 2016r.

Modernizowana obecnie magistrala wybudowana została w 1976 r. W wyniku wymiany  rurociągów i zastosowania technologii preizolowanej nastąpi ograniczenie strat energii cieplnej przy przesyle oraz zwiększenie niezawodności sieci i zapewnienie ciągłości dostaw  ciepła dla mieszkańców miasta.

20160707_121617

Nie zapomnij udostępnić: