Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 marca, 2015 Tytuł artykułu

Współpraca w ramach Subregionu Brzeskiego-aktualności

Treść artykułu

 
9 marca 2015 w budynku ratusza miejskiego odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z przedstawicielami Subregionu Brzeskiego.
 
W trakcie spotkania Zastępca Burmistrza Brzegu Bartłomiej Kostrzewa oraz Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu – Lucyna Mielczarek – omówili realizacje projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. Następnie Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Karina Bedrunka – przedstawiła możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach RPO WO 2014-2020 przez miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne. Wśród informacji znalazły się także planowane terminy naborów wniosków do tych działań oraz alokacje środków.
 
Po prezentacjach odbyła się dyskusja, w trakcie której przedstawiciele UMWO odpowiadali na pytania zgromadzonych gości. Wyjaśniona została kwestia możliwości dofinansowania inwestycji w Brzeskim Centrum Medycznym, modernizacji oświetlenia ulicznego czy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W trakcie dyskusji wyjaśnione zostały wątpliwości jakie mieli zaproszeni goście odnośnie szczegółowych zapisów RPO WO 2014-2020, w tym dokumentów strategicznych, jakie będą niezbędne do ubiegania się o przyznanie wsparcia.
 
W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka uczestniczyli Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Zastępca Marszałka Antoni Konopka, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Karina Bedrunka oraz jej zastępca – Tomasz Hanzel. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele gmin i powiatu tworzącego Subregion Brzeski – Gminy Brzeg, Gminy Lubsza, Gminy Olszanka, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego, a także przedstawiciele wybranych jednostek organizacyjnych.

Zdj. Piotr Mrówka, RADIO PARK FM

Nie zapomnij udostępnić: