Rektor Politechniki Opolskiej z wizytą w Brzegu

Rektor  Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf odwiedził nasze miasto na zaproszenie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Wizyta miała charakter roboczy i dotyczyła potencjalnych możliwości rozwoju szkolnictwa wyższego.

Burmistrz Jerzy Wrębiak zainteresował Rektora Tukiendorfa ofertą uruchomienia zamiejscowego wydziału politechniki w Brzegu. W tym celu pokazał budynek dawnego Gimnazjum Ilustre, Publiczne Gimnazjum nr 1 a także obiekty sportowe-halę przy ul. Oławskiej, marinę oraz stadion.

Rektorowi Tukiendorfowi towarzyszyli:  prof. Waldemar Skomudek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz Dyrektor Biura Rektora Wojciech Najda. Goście Burmistrza Brzegu stwierdzili, iż oferta jest interesująca. Kwestie logistyczne w tej sprawie będą przedmiotem rozważania m.in. przez władze Uczelni, w tym Senat.