Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

 
W dniu 18 lutego 2015 r. punktualnie o godzinie 15.00 w Wielkiej Sali Stropowej Ratusza miała miejsce I Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu.
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara MROWIEC, następnie zaszczyt prowadzenia obrad, zgodnie ze statutem MRM przypadł Sandrze Głowińskiej z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, która przywitała wszystkich gości wraz z Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem.
 
Burmistrz życzył Młodym Radnym owocnych działań oraz wielu sukcesów w działalności MRM.
 
Następnie głos zabrał opiekun MRM: radny Piotr SZPULAK, który  pokłada wielkie nadzieje w działalności MRM, twierdząc, iż chyba każdy z nas chciałby poznać problemy naszego miasta, widziane oczami młodzieży brzeskiej, a oni są ich liderami. Wspomniał też, że być może uda się w tej kadencji stworzyć kilka wniosków i chociaż część z nich wprowadzić do projektu budżetu na rok 2016.
 
Każdy z młodych radnych otrzymał list gratulacyjny z tytułu zasiadania w MRM z życzeniami  sukcesu w pełnieniu tak odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji.
 
Kolejnym etapem obrad było wybranie Przewodniczącego MRM. Wśród trzech zgłoszonych kandydatów, w głosowaniu tajnym, największą bezwzględną ilość głosów otrzymała Sandra GŁOWIŃSKA i to ona została Przewodniczącą MRM w kadencji 2015. Jej zastępcami zostali Bartłomiej MACHAJ oraz Wojciech MEDYK, sekretarzem, do którego będzie należała organizacja pracy MRM, został Michał GWARDYŃSKI.
 
Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie  strony internetowej MRM, dostępna ona będzie pod  adresem : http://www.mrm.brzeg.pl
Osobą odpowiedzialną za jej funkcjonowanie wybrany został Adrian CHRUSZCZEWSKI, który już wcześniej wykazał wielką chęć i inicjatywę w utworzeniu i administrowaniu w/w strony.
Natomiast osobą, odpowiedzialną za funkcjonowanie fanpage na portalu Facebook wybrana została Emilia STANIEK.
 
Na zakończenie Przewodnicząca MRM, Sandra Głowińska, podziękowała wszystkim za obecność na I uroczystych obradach: Burmistrzowi Brzegu- Jerzemu Wrębiakowi, radnym RM (Barbarze MROWIEC, Renacie BISS,  Januszowi ŻEBROWSKIEMU, Marcinowi SAMULOWI, Michałowi SIEK), opiekunowi MRM Piotrowi SZPULAK oraz lokalnej prasie (NTO, TubaBrzegu), zapraszając serdecznie na kolejną sesję MRM Brzegu, na której m.in. zostaną powołane komisje oraz opracowany zostanie plan pracy MRM.
 
Przygotował: Piotr Szpulak, rady RM Brzegu, opiekun MRM

Zdjęcie – Rafał Ochociński- portal Tuba Brzegu, www.tubabrzegu.pl

 

Nie zapomnij udostępnić: