Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Uwaga kierowcy: trwa inwestycja modernizacji miejskich kanałów. Możliwe utrudnienia w ruchu

Treść artykułu

 

 

 
Na miejskich ulicach mogą występować zwężenia pasów ruchu oraz ograniczenia prędkości związane z ustawieniem na poboczach samochodów technicznych, wykonujących prace na sieci kanalizacyjnej.
 
W tym miejscu warto uspokoić kierowców oraz wszystkich mieszkańców miasta. Obecność tych pojazdów to nie efekt awarii sieci, ale przedsięwzięcia prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu pod nazwą  „Modernizacja (renowacja) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg”. Wykonawcą zadania są firmy: Blejkan ze Szczecina i Tech-Kan z Oławy.
 
Kontrakt obejmuje renowację kanałów w ulicach: Małujowickiej, Wileńskiej, Robotniczej, Cegielnianej, Placu Drzewnym, Błonie, Grobli, Powstańców Śląskich, Poprzecznej, 1-Maja, Słowackiego, Nysańskiej i Fabrycznej. Warto nadmienić, że infrastruktura ta w większości wybudowana została u początków XX w. Łączna długość objętych naprawą odcinków to ok 7,5 km. Termin wykonania umowy to 29 maja 2015 r. Wartość zadania wynosi ok 7,2 mln zł netto. Realizowane zadanie jest elementem współfinansowanego ze środków unijnych Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu –  faza II” finansowanego ze środków unijnego Funduszu Spójności. Warto nadmienić, że dzięki renowacji uda się uruchomić niefunkcjonujący obecnie kanał w ul. Małujowickiej, który obsłuży tereny Zielonki.
Unijny Projekt obejmuje aż 8 kontraktów na zadania służące dozbrajaniu terenów inwestycyjnych, renowacji sieci, doposażeniu oczyszczalni ścieków o nowe urządzenia.
PWiK Brzeg
 
Na czym to polega?
Czynności renowacyjne kanałów polegają na dokładnym oczyszczeniu i rozpoznaniu stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją wszystkich bocznych podłączeń, następnie wprowadzeniu rękawa nasączonego żywicą epoksydową o średnicy nieznacznie mniejszej od nominalnej kanału, jego dopasowaniu do ścianek rury i termoutwardzeniu. Po tym zabiegu kanał zyskuje jednolitą, szczelną i sztywną powłokę, która zdolna jest sama przenosić całość obciążeń wymaganych dla tego typu infrastruktury. Nieznaczna różnica średnicy rekompensowana jest znaczną gładkością tworzywa pozwalającą poprawić warunki spływu. Do tak wykonanego rurociągu wprowadza się następnie specjalnego robota, który wycina otwory na przyłącza boczne (przykanaliki) i wprowadza w nie tzw. „kapelusze” czyli elementy uszczelniające. Na koniec uszczelniane będą studzienki rewizyjne, gdzie wymianie ulegną stopnie złazowe oraz włazy. Zaletami takiej metody bezwykopowej jest przede wszystkim szybkość wykonania oraz minimalizacja zakłóceń w ruchu drogowym. Nie ingeruje ona w powierzchnię terenu i nie wymaga wykonywania głębokich na ponad 4 m wykopów (często na takiej głębokości znajdują się kanały).
 

 

Nie zapomnij udostępnić: