Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 czerwca, 2016 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza wyniki postępowania – usuwanie azbestu

Treść artykułu

Zamawiający – Burmistrz Brzegu – informuje, że w postępowaniu dotyczącym wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu w roku 2016, zgodnie z “Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg” wybrana została oferta złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
z siedzibą: 87-732 Lubanie, Mikorzyn 19.

Wartość złożonej propozycji cenowej wyniosła: 2.997,50 zł netto, 3.237,30 zł brutto

Propozycja ta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt), w kryterium Cena 80% i w kryterium Doświadczenie 20 %

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące propozycje cenowe niepodlegające odrzuceniu:

Numer

propozycji

Nazwa firmy

Cena

– 80%

Doświadczenie – 20%

Łączna ilość punktów

1

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź ul. Studzińskiego 48m.8

54,42

20

74,42

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-Tel Tomasz Wieczorek, 43-300 Bielsko-Biała ul. Podgórze 20/2

36,29

20

56,29

3

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, 87-732 Lubanie, Mikorzyn 19

80

20

100

Nie zapomnij udostępnić: