Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Skorzystaj z dofinansowania na usuwanie azbestu

Treść artykułu

 

 

 
Gmina Brzeg kontynuuje realizację zadań ujętych w  Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg na lata 2013-2032. W ramach podejmowanych działań Gmina może ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania w zakresie demontażu, transportu i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Beneficjentem pomocy finansowej jest Gmina, która po przyjęciu wniosków od indywidualnych właścicieli nieruchomości (osób fizycznych, prawnych oraz przedsiębiorców) posiadających wyroby zawierające azbest przygotowuje i składa stosowny wniosek do WFOSiGW w Opolu.  Po otrzymaniu dotacji Gmina dokonuje  wyboru firmy, która zajmie się usuwaniem, transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest, koordynuje prowadzone prace, a następnie dokonuje wszelkich rozliczeń dotacji. W roku ubiegłym, w ramach realizacji zadań ujętych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest, z terenu Gminy Brzeg usunięto i przekazano do utylizacji 18,5 Mg wyrobów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota ( ok. 15%) to wkład własny, który leży po stronie właściciela nieruchomości.
Termin złożenia wniosku przez Gminę upływa z dniem 31 marca 2015r. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeg posiadających wyroby zawierające azbest do złożenia wniosku i skorzystania z przedmiotowej dotacji.
W niniejszej sprawie prosimy o kontakt z pracownikami Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska – pok. 12, parter, budynek B. – tel. 774160519.
 
Zdj. – www.poradnikbudowlany.pl
 

 

Nie zapomnij udostępnić: