Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 października, 2014 Tytuł artykułu

Oświadczenie Urzędu Miasta w Brzegu

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dnia 28.10.2014 r.
 
RZP.0530.33.2014
 
OŚWIADCZENIE
URZĘDU MIASTA W BRZEGU
W związku z informacją pojawiającą się w mediach, a dotyczącą ulicy Słowiańskiej i przygotowaną przez pana Mieczysława Niedźwiedzia, naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Brzegu, radnego i zarazem kandydata do Rady Miejskiej Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu wyjaśnia:
1.            Inwestycja przebudowy ulicy Słowiańskiej była przygotowywana od początku do końca w całości samodzielnie przez pracowników Urzędu Miasta, m.in. Biura Budownictwa i Inwestycji oraz Biura Organizacyjno-Prawnego. Tak pod względem procedury zamówienia publicznego, jak i pozyskania środków na realizację tego zadania, a następnie nadzór merytoryczny i techniczny nad jego wykonaniem.
2.            Finansowanie tej inwestycji odbyło się z udziałem środków Gminy Brzeg w wysokości 50 procent wartości inwestycji, pozostała kwota pochodziła z rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (potocznie program jest nazywany „schetynówkami”). Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 1,8 mln zł.
3.            Środki uzyskane na realizację tego zadania z NPPDL to również w całości praca i inicjatywa pracowników Urzędu Miasta w Brzegu.
 
Ponadto wyjaśniamy mieszkańcom osiedla zlokalizowanego przy ulicy Słowiańskiej, że jezdnia ta nie została zrealizowana dzięki współpracy inwestycyjnej powiatu z miastem. Powiat Brzeski podarował bowiem Gminie Brzeg działkę o powierzchni 593 m. kw. o wartości 68.507 zł, stanowiącej jedynie 3 procent wartości inwestycji – mając na uwadze jej globalne koszty. Działka ta była przedmiotem darowizny gruntu, zbędnego powiatowi. Dlatego też Urząd Miasta negatywnie ocenia informacje przekazane w mediach przez pana Mieczysława Niedźwiedzia w sprawie ulicy Słowiańskiej. Apelujemy również do innych kandydatów do Rady Miejskiej Brzegu o przekazywane w przyszłości informacji zgodnych z prawdą i faktycznym przebiegiem procesu inwestycyjnego. Nie tylko w sprawie ulicy Słowiańskiej, ale również i innych inwestycji realizowanych w Brzegu. W razie potrzeby służymy kompleksową informacją. 
Tomasz Dragan
rzecznik UM w Brzegu
 

 

Nie zapomnij udostępnić: