Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 sierpnia, 2014 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza !!!UWAGA!!! Zmiana godziny spotkania w Kędzierzynie-Koźlu

Treść artykułu

Opole, dnia 14 sierpnia 2014r.

OGŁOSZENIE
dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa opolskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych zgodne z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnlenlem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – w zakresie benzenu".

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ww. projektem na stronach internetowych:
1. www.umwo.opole.pl/bip -> Inne -> Realizowane Programy i Strategie Sektorowe -> Ochrona Środowiska -> Programy ochrony powietrza
2. www.uwmo.opole.pl -> Rozwój Regionalny -> Programy i Strategie Sektorowe -> Ochrona środowiska -> Programy ochrony powietrza

W ramach procesu serdecznie zapraszam na spotkania konsultacyjne, które odbędą się
1. Dnia 22.03.2014 r. godz. 11 00, w siedzibie urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, sala nr 7 na Ostrówku,
2. Dnia 27.08.2014 r. godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zdzieszowic, ul. Chrobrego 34
3. Dnia 28.08.2014r. godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla, ul. Piramowicza 32

Wszelkie uwagi i wnioski w powyższej sprawie należy składać pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, w terminie do dnia 04.09.2014r. (decyduje data wpływu).

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

z up. Marszałka Województwa
Manfred Grabelus
Dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska

Nie zapomnij udostępnić: