Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 czerwca, 2014 Tytuł artykułu

UWAGA! Akcja odkomarzania – 10-11 czerwca 2014r.

Treść artykułu

Szanowni Państwo, informuję, iż w dniach od 10 do 11 czerwca 2014 roku na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania.
Zabieg odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko komarom będzie przeprowadzony na terenach:
1)      parków miejskich wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych tj.: Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, części parkowej Parku Wolności oraz terenu przy ul. Kilińskiego,
2)      placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej i Pańskiej oraz na terenie parków,
3)      cmentarzy przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia,
4)      placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Jana Pawła, Pierwszej Brygady,
5)      kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m,
6)      zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli,  Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej.
7)      pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej.
Zabieg odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko larwom komarów będzie dotyczył tylko lustra wody i przeprowadzony zostanie na:
1)      zbiornikach wodnych: w Parku Wolności – staw i „kwadratówka”, w Parku B. Chrobrego – fosa i zbiornik wodny, w Parku Centralnym – fosa i zbiorniki wodne,
2)      zbiorniku wodnym na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.
Do oprysków zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W razie nie sprzyjających warunków pogodowych ( opady ) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.
 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Barbara Iwanowiec
 

Nie zapomnij udostępnić: