Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 czerwca, 2014 Tytuł artykułu

Trasa Brzeg-autostrada: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 – coraz bliżej końca

Treść artykułu

 

 

 
Trwa przebudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Dolnego Śląska. Termin zakończenia prac przewidujemy jesienią 2014 roku. Wykonawcą jest MOTA – ENGIL Central Europe S.A.
 
Prace kosztują prawie 7 mln zł i swoim zakresem obejmują przebudowę ponad 1600 m odcinka drogi wojewódzkiej, budowę dróg serwisowych dla transportu rolnego na całej długości trasy, czyli 5,5 km. Prace rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku, a zakończą się jesienią b.r.
 
Droga wojewódzka nr 403 to trasa o długości 5,5 km, która znajduje się na terenach dwóch województw – opolskiego i dolnośląskiego. Droga łączy Łukowice Brzeskie z autostrada A4) przebiegając przez obszary powiatów brzeskiego (teren gminy Skarbimierz), oławskiego (teren gminy Oława) i strzelińskiego (teren gminy Wiązów).
 
Etap I:
– jezdnia drogi wojewódzkiej– ok. 1040 m (szerokość: dwa pasy po 3,5 m) – warstwa ścieralna z SMA
(Mastyks grysowy SMA (Stone Mastic Asphalt) – mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów (70-80 %), zawierająca stabilizator mastyksu (zapobiega spływaniu asfaltu z ziaren kruszywa), charakteryzująca się szczelnością (zawartość wolnych przestrzeni 1,5-3,5 %), odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz odpornością na powstawanie deformacji lepkoplastycznych (koleiny). Poza tym w stosunku do betonów asfaltowych nawierzchnia z SMA cechuje się mniejszą hałaśliwością. Jest to pozytywna cecha, istotna zwłaszcza w obszarach zabudowanych.   SMA można stosować dla wszystkich kategorii ruchu).
 
– chodnik drogi wojewódzkiej – ok. 1040 m (szerokość: 2 m)
– zatoka autobusowa (szerokość: 3 m)
– droga serwisowa dla transportu rolnego– ok. 950 m (szerokość: 3m)
– droga dojazdowa do posesji–   (łącznik) ok. 90 m (szerokość: 3 m)
– chodnik drogi dojazdowej (szerokość: 2 m)
– zatoka autobusowa (szerokość: 3 m)
– droga gminna– ok. 26 m (szerokość: 3 m)
– chodnik drogi gminnej (szerokość: 2 m)
– droga powiatowa– ok. 35 m (szerokość: 2,75 – 3,5 m)
– chodnik drogi powiatowej (szerokość: 2 m)
– drogi dojazdowe do dróg gminnych– odcinek ok. 35 m (szerokość: 3 m)
– chodnik (szerokość: 2 m)
– zatoka autobusowa (szerokość: 3 m)
– drogi dojazdowe do dróg gminnych – odcinek ok. 92 m (szerokość: 2,5)
– chodnik (szerokość: 2 m)
Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną i drogą powiatową.
– odwodnienie (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe)
– budowa oświetlenia ulicznego
– bariery energochłonne
– ekrany akustyczne z przezroczystych płyt
– prace w obrębie zieleni, roboty ziemne i rozbiórkowe
– organizacja ruchu docelowego i zastępczego
 
Etap II:
– jezdnia drogi wojewódzkiej– 600 m (szerokość: dwa pasy po 3,5 m)
– chodnik drogi wojewódzkiej (szerokość: 2 m)
– zatoka autobusowa (szerokość: 3 m)
– droga serwisowa dla transportu rolnego– 4356 m (szerokość: 3 m)
– chodnik drogi serwisowej (szerokość 2 m)
– odwodnienie
– bariery energochłonne i inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
– prace w obrębie zieleni
 
Stan zaawansowania prac:
75 procent wykonanych prac. Prace odbywają się pod ruchem.
 
Joanna Jarocka, rzecznik Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Nie zapomnij udostępnić: