Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 stycznia, 2014 Tytuł artykułu

Oświadczenie Burmistrza Brzegu w związku z nieprawdziwymi informacjami Zarządu Spółdzielni ZGODA w Brzegu

Treść artykułu

 

 

 
BURMISTRZ BRZEGU
województwo opolskie
Brzeg dnia 27.01.2014 rok
OR-I.0124.1.2014
 
OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BRZEGU
w związku z nieprawdziwymi informacjami Zarządu Spółdzielni ZGODA w Brzegu
 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Brzegu podaje świadomie nieprawdziwą informację, jakoby nie otrzymał ulotek o zasadach selektywnej zbiórki odpadów, gdyż Burmistrz Brzegu w dniu 8 stycznia 2014 roku wysłał taką ulotkę oraz regulamin działania PSZOK drogą e-mailową (pocztą elektroniczną), o czym również pisemnie poinformował Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Brzegu. Burmistrz uczynił to mimo tego, że do dziś dnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA nie złożył wymaganej prawem deklaracji dotyczącej ilości i wielkości gospodarstw domowych oraz informacji o segregacji odpadów lub jej braku. Dowodem przesłania informacji jest stosunek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Brzegu do poszanowania prawa i przekazywania informacji wypracowanej przez Urząd Miasta Brzegu. Informacja ta została przekazana Lokatorom bez wskazania źródła tego opracowania, czyli podania, iż pochodzi od Urzędu Miasta.
Ponadto informacje dotyczące odpadów wielkogabarytowych wprowadzają mieszkańców Spółdzielni w błąd.
1.    Nie jest prawdą, jak twierdzi Zarząd Spółdzielni, że „odpady wielkogabarytowe, (tj. wersalki fotele, choinki, itp.) oddajemy na własny koszt do PSZOK,…”, gdyż odpady w PSZOK są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zdefiniowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pochodzących z terenu Brzegu oraz mieszkańców Brzegu odbierane tam nieodpłatnie. Jedynie transport należy organizować we własnym zakresie.
2.    Nie jest prawdą, jak twierdzi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, „że Dział Techniczny Spółdzielni może tylko i wyłącznie odpłatnie przekazać te gabaryty do Zakładu Gospodarki Odpadami w Gać, …”, gdyż gabaryty pochodzące od mieszkańców Brzegu odbierane są nieodpłatnie przez PSZOK w Zakładzie Higieny Komunalnej w Brzegu, przy ulicy Saperskiej. Takie informacje przekazywane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA mają na celu wprowadzenie w błąd mieszkańców Spółdzielni, a sugerowanie wywożenia ich do ZGO w Gać ma na celu dodatkowe, nieuzasadnione, obciążenia finansowe mieszkańców Spółdzielni.
 
Dotychczasowe zamieszanie wśród mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące wypełniania i składania wielokrotne deklaracji przez mieszkańców tych zasobów, zamieszanie z dokonywaniem opłat za odpady oraz brakiem w roku 2013 pojemników do segregacji odpadów, jest wynikiem działania Zarządu Spółdzielni, który utrudnia życie mieszkańców swoich zasobów oraz naraża mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA na dodatkowe koszty związane z niesegregowaniem odpadów w roku 2013, a w związku z tym dwukrotnym zwiększeniem opłat za odpady za okres miniony wraz z odsetkami za niezapłacone kwoty.
Mimo informowania o konsekwencjach takich działań, zarówno Zarządu Spółdzielni, jak i niektórych członków Rady Nadzorczej, do dziś dnia trwa wprowadzanie w błąd mieszkańców Spółdzielni i narzucanie im dodatkowych obowiązków.
 
Za działania Zarządu Spółdzielni ZGODA i konsekwencje prawne i finansowe Burmistrz Brzegu ani gmina Brzeg nie ponosi i nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności.
 
Wojciech Huczyński
Burmistrz Brzegu

 

Nie zapomnij udostępnić: