Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 grudnia, 2013 Tytuł artykułu

Zryczałtowany dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. Już można składać wnioski o przyznanie świadczenia

Treść artykułu

 

 

 
Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.  Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
 
W celu uzyskania dodatku energetycznego należy:
 
– posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
– złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, oraz do wglądu ostatni rachunek lub fakturę za energię elektryczną,
– zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).
 
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.
 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
 
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego  można  będzie uzyskać w Urzędzie Miasta w Brzegu w budynku A, pok. Nr 4. lub na stronie internetowej:  www.bip.brzeg.pl
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Brzegu w budynku A, pok. Nr 4.
 

 

Nie zapomnij udostępnić: