Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 listopada, 2013 Tytuł artykułu

Grant dla muzyków. Ogłoszenie Fundacji "Rozwój"

Treść artykułu

 

 

 
Grant dla muzyków. Wnioski przyjmowane są do 26 listopada 2013 roku.
Zasady:
Kandydat ubiegający się o grant przesyła wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: peczu@o2.pl
Obowiązkowe załączniki do  wniosku
1.        Skan dyplomów, nagród z konkursów, przeglądów artystycznych
2.        Do wniosku należy dołączyć nagranie kandydata (w formacie mp3, mp4, avi, wav), które poddane zostanie ocenie Komisji
Jeśli dotyczy danego kandydata:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia i/lub członków rodziny;
dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych ucznia wystawione przez lekarza;
Dodatkowe:
Rekomendacje (np. z organizacji, gdzie kandydat jest wolontariuszem, z harcerstwa, z samorządu szkolnego, ze szkolnego koła Caritas i PCK, z redakcji gazetki szkolnej, z lokalnej parafii itp.)
Cel na jaki przeznaczony będzie grant w wysokości do 900zł,  wskazany przez Kandydata może dotyczyć:
a. dofinansowanie lub pokrycie kosztów szkoleń, warsztatów, kursów rozwijających działalność muzyczną
b. dofinansowanie lub pokrycie kosztów na zakup literatury fachowej związanej z przedmiotem grantu
c. dofinansowanie kosztów sprzętu muzycznego
Organizatorzy konkursu grantowego: Wytwórnia Siedem Siedem i Fundacja Rozwój
Wnioski do pobrania na stronie www.fundacjarozwoj.org
 
Aleksandra Chmiel, Fundacj Rozwój
 

 

Nie zapomnij udostępnić: