Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 października, 2013 Tytuł artykułu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Już od 2 listopada w Brzegu

Treść artykułu

 

 

 
Szanowni mieszkańcy Brzegu
 
Już od 2 listopada każdy, kto ma zbędne odpady komunalne, będzie je mógł bezpłatnie oddać w specjalnie utworzonym na terenie naszego miasta w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Miejsce takie zostało wyznaczone na terenie Zakładu Higieny Komunalnej sp. z o.o. przy ulicy Saperskiej 1. Warto pamiętać, aby przed dostarczeniem do punktu zbierania odpadów, należy je posegregować na odpowiednie gatunki, np. papier, szkło, metal itp. Ułatwi to bowiem gromadzenie odpadów.
 
PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie wysegregowane odpady komunalne, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) z terenu miasta Brzegu, od poniedziałku do piątku w godzinach   od 10:00 do 17:00, a  
w soboty  w godzinach od 10:00 do 12:00. W niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny.
 
Do PSZOK mieszkańcy Brzegu będą mogli oddać posegregowane odpady:
a) opakowania z makulatury, kartonu i tektury,
b) opakowania wielomateriałowe;
c) tworzywa sztuczne;
d) odpady biodegradowalne w tym zielone;
e) szkło i opakowania szklane;
f) metale;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) odpady niebezpieczne; m.in. świetlówki, żarówki, przepracowane oleje silnikowe w opakowaniach oryginalnych
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyte opony;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
 
WAŻNE: PSZOK nie będzie przyjmował odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np.  ogrody działkowe).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami PSZOK będzie utrzymywany przez Gminę Brzeg ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców Brzegu.
 
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-a określone zostały w Regulaminie utrzymania PSZOK , dostępnym na stronie internetowej miasta www.brzeg.pl oraz na terenie samego Punktu.
 
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: