Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 października, 2013 Tytuł artykułu

Jest porozumienie Burmistrza z Zarządcami Nieruchości w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Treść artykułu

 

 

 
POROZUMIENIE
zawarte pomiędzy Burmistrzem Brzegu a zarządcami nieruchomości w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
Mając na uwadze dobro mieszkańców miasta oraz zakończenie sporów dotyczących interpretacji zapisów i procedur  dotyczących   ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński oraz niżej podpisani zarządcy nieruchomości uzgodnili co następuje:
Poniżej podpisani zarządcy nieruchomości będą tymczasowo wykonywali  obowiązki obciążające właścicieli nieruchomości w zarządzanych przez nich zasobach  mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali. Tym samym od dnia 1 listopada 2013r. zarządcy:
a)          Sporządzą zbiorcze wyliczenia należnych opłat za odpady komunalne wg oświadczeń bądź deklaracji złożonych przez mieszkańców budynków,
b)          Będą pobierać opłaty za odpady komunalne od mieszkańców oraz przekazywać te opłaty do Urzędu Miasta.
Wpłaty wniesione na poczet opłat za odpady komunalne przez mieszkańców budynków na rachunek Urzędu Miasta  w okresie od 1 lipca 2013r. do 31.10.2013r. będą przedmiotem odrębnego porozumienia.
Problemy dotyczące kosztów obsługi systemów wykonywanych przez zarządców nieruchomości zostaną wspólnie i ugodowo rozwiązane po jednoznacznych rozstrzygnięciach prawnych przez kompetentne organy państwowe.
To wspólne stanowisko jest wynikiem troski i dbałości o dobro mieszkańców oraz stanowi uporządkowanie wszelkich spraw  związanych z wątpliwościami w kwestiach dotyczących lokalnego rynku nieruchomości do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżonej ustawy bądź jej zmiany.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, szczególnie że to my musimy odpowiadać za wdrożenie tak nieprecyzyjnej i bardzo krytykowanej ustawy stworzonej przez  Polski Parlament.
***************************************************************************
W załączniku zobacz dokument z podpisami Burmistrza oraz Zarządców

 

Nie zapomnij udostępnić: