Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 września, 2013 Tytuł artykułu

Brzeski Urząd Skarbowy informuje: Pomagamy w wypełnianiu deklaracji podatkowych

Treść artykułu

 

 

 
Strefa klienta w brzeskim Urzędzie Skarbowym
urzędnicy US pomogą w wypełnieniu deklaracji podatkowych
 
                              W brzeskim Urzędzie Skarbowym powstała „Strefa klienta”, w której od 12 września, w każdy czwartek, pod nadzorem pracownika urzędu, można przesłać elektronicznie dowolną deklarację podatkową (VAT lub PIT). Strefa znajduje się w holu Urzędu Skarbowego (ul. Składowa 2) w pokoju B-1.
                              Klient chcący dokonać takiej operacji wypełnia samodzielnie odpowiedni druk deklaracji. W tym celu powinien posiadać dane niezbędne do jej wypełnienia, w tym PESEL lub NIP. Warto podkreślić, że pracownicy Urzędu Skarbowego nie wypełniają deklaracji i zeznań podatkowych, a jedynie służą pomocą w jej elektronicznym przesłaniu poprzez stronę www.e-deklaracje.gov.pl.
                              Z uwagi na to, że deklaracje podatku od towarów i usług oraz roczne zeznania podatkowe nie wymagają autoryzacji przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w celu skutecznego przesłania deklaracji niezbędna jest również znajomość kwoty przychodu z roku ubiegłego. Autoryzacja deklaracji za pomocą kwoty z roku poprzedniego zastępuje podpis podatnika i jednocześnie zabezpiecza przed przesłaniem deklaracji przez osobę do tego nieupoważnioną.
 
 
Aby wysłać zeznanie za pośrednictwem Internetu wystarczy:
1)          wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobrać i zainstalować z zakładki „Do pobrania” aplikację E-Deklaracje Deskop lub wtyczkę (plug-in),
2)          wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Deskop lub pobrać formularz ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka – „Formularze”.
3)          Podpisać zeznanie wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatkowy
4)          Wysłać dokument
5)          Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – jako dowód dokonania rozliczenia.
 

 

Nie zapomnij udostępnić: