Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 sierpnia, 2013 Tytuł artykułu

Trwa remont jazu rzecznego na Odrze. Będzie bezpieczniej dla miasta i żeglugi

Treść artykułu

 
Inwestycja wrocławskiego RZGW prowadzona w Brzegu przy ulicy Grobli polega na remoncie spadu jazu górnego na Odrze. Wspomniany jaz powstał w drugiej poł. XIX wieku i jest budowlą o konstrukcji kaszycowej – tworzą go wieńcowo wbudowane skrzynie, wypełnione gruntem i tłuczniem, stabilizowane palami drewnianymi. Konstrukcję obiektu uzupełnia kamienna okładzina z kamienia granitowego o dużych wymiarach.
 
Przeprowadzona inwentaryzacja jazu górnego w Brzegu wykazała kilka niezbędnych do naprawienia uszkodzeń, m.in. zapadnięcie, nierówności i ubytki okładziny kamiennej na powierzchni około 80% spadu jazu; powstanie trzech dużych wyrw w konstrukcji budowli, znaczne wymycia podbudowy okładziny kamiennej w korpusie jazu oraz częściowe uszkodzenie drewnianej palisady podtrzymującej okładzinę kamienną od dolnej wody.
 
Wspomniany stan techniczny spadu brzeskiego jazu górnego zakwalifikował obiekt do wykonania remontu jego spadu. Uszkodzenia obiektu miały charakter postępujący, dlatego, chcąc uniknąć całkowitego zniszczenia jazu – jednego z elementów budowli piętrzącej stopnia Brzeg – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przystąpił do gruntownego remontu tego obiektu. Skutkiem dalszej degradacji jazu mogło być obniżenie piętrzenia wody w górnym stanowisku jazu oraz w jego cofce, co przełożyłoby się na utrudnienia w zachowaniu odpowiednich głębokości tranzytowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej, utrudniając transport wodny na tym odcinku. Prace ruszyły pod koniec lipca 2013 roku, a termin realizacji inwestycji upływa 31 grudnia 2013 roku.
Więcej szczegółów na temat tej inwestycji znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
 
 
Piotr Stachura
Rzecznik prasowy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zdjęcie: UM w Brzegu-fragment dorzecza Odry, w którym zlokalizowana jest elektrowania wodna i jaz w rejonie ulicy Grobli.
 

Nie zapomnij udostępnić: