Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 lipca, 2013 Tytuł artykułu

Urząd Skarbowy w Brzegu informuje: Przy zakupie towaru, weź paragon

Treść artykułu

 

 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu informuje, że w lipcu 2013r. administracja skarbowa rozpoczęła koleją edycję akcji pt. „WEŹ PARAGON”.
Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzane będą kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Celem tych działań jest osiągnięcie takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylać się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar czy usługę będzie powszechne.
Doświadczenia ubiegłych lat wskazują, że akcja „WEŹ PARAGON” zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród przedsiębiorców jak i samych konsumentów.
Urząd Skarbowy w Brzegu zaangażowany jest również w tę akcję poprzez działania informacyjne oraz prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych. Przedmiotem zainteresowania osób kontrolujących jest zarówno sprawdzenie czy podmioty gospodarcze posiadające kasy rejestrujące, ewidencjonują sprzedaż na tych urządzeniach oraz czy wydają klientom paragony fiskalne. Ponadto w kręgu zainteresowania kontroli podatkowej są również te podmioty, które nie posiadają kas rejestrujących, a istnieje prawdopodobieństwo, że kasy takie powinni zainstalować i ufiskalnić.
W swych działaniach zachęcamy do zabierania paragonów przy każdym zakupie, niezależnie od ich wartości i miejsca zakupu, gdyż w ten sposób wszyscy dbamy o własne interesy, interes Skarbu Państwa i uczciwą konkurencję na rynku.
Należy dodać, iż od 1 stycznia 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382 ), które między innymi znacząco obniżyło z kwoty 40 000 zł do kwoty 20 000 zł limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, powyżej których trzeba zainstalować i ufiskalnić kasę rejestrującą.
W akcji WEŹ PARAGON wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli skarbowej.

 

Nie zapomnij udostępnić: