Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 czerwca, 2013 Tytuł artykułu

Nowe prawo "śmieciowe" Przeczytaj informacje o deklaracjach za odpady komunalne

Treść artykułu

 

 

 
Deklaracje o odpadach
 
 
Dnia 31.05.2013 roku upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo tego do dnia dzisiejszego nadal wpływają deklaracje od właścicieli nieruchomości.
Przypominamy, że jeżeli jeszcze nie złożyłeś tej deklaracji, lub chcesz ją skorygować wypełnij ją i złóż ją jak najszybciej w Urzędzie Miasta w Brzegu.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości: składa deklarację, zapewnia właściwe pojemniki na odpady oraz dokonuje opłat w kasie Urzędu Miasta lub na wskazane przez Urząd konto bankowe.
Właścicielem nieruchomości są:
– w domach jednorodzinnych są ich faktyczni właściciele, posiadający prawo do  nieruchomości.
– w budynkach wielorodzinnych właścicielem nieruchomości są zarządcy nieruchomości wpisani w akty notarialne, a gdy takich nie ma to zarządy wspólnot mieszkaniowych, natomiast w przypadku braku zarządów wspólnot deklaracje składają poszczególni właściciele mieszkań.
W budynkach spółdzielczych deklaracje składają zarządy spółdzielni mieszkaniowej.
 
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz z obowiązku zapisanego w ustawie, określi dla takiego właściciela nieruchomości w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Przypominamy, że osoba składająca deklaracje, jest zobowiązana do zapewnienia pojemników.
 
Z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: